Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřená na chov mléčného skotu a produkci mléka. Je to hlavní a rozhodující výrobní program společnosti. S ohledem na možnosti výroby krmení společnost chov České červenostrakaté plemeno skotu s kombinovanou užitkovostí, 440 až 460 dojnic a k tomu potřebný počet mladého skotu na uzavřený obrat stáda.

Dojnice jsou ustájeny ve dvou střediscích, ve Studenci a v Zálesní Lhotě. V Zálesní Lhotě je kravín pro 250 krav s volným stlaným boxovým ustájením, ve Studenci byl v roce 2012 uveden do provozu nový kravín s kapacitou 216 kusů krav na volném boxovém kejdovém ustájení s lehacími matracemi.  Mladý skot je odchováván ve středisku Studenec, kde v roce   2017 uveden do provozu nový teletník vybudovaný s podporou z Programu rozvoje venkova a v roce 2020 dokončena rekonstrukce odchovny mladého dobytka.

Kancelář zootechniků se nachází v budově nového kravína ve Studenci.    

V roce 2017 byl do provozu uveden nový teletník vybudovaný ve středisku Studenec s podporou z Programu rozvoje venkova.

Kontakty:

hlavní zootechnik

Ing. Dana Svobodová

Telefon:          702 172 552

E-mail:           zootechnik@zetkastraznik.cz

Zootechnik

Jana Dvořáková

Telefon:          722982502

E-mail:            k4@zetkastraznik.cz