Vývěska

Vývěska

Aktuality

Aktualita

Aktualita2 zde.

Informace pro zaměstnance

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020 je k nahlédnutí zde.

Informace pro akcionáře

Heslo je uvedeno na pozvánce na valnou hromadu 2022 zaslané všem skcionářům poštou. Bohužel jsem v něm uvedl nepovolený znak. Místo hvězdičky je v heslu potřeba napsat podtržítko. O heslo také můžete požádet telefonicky na čísle 602839992, případně zasláním požadavku na e-mail: reditel@zetkastraznik.cz

Jsou zveřejněny tyto dokumenty:

Stanovy společnosti

Jednací řád valných hromad

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 13.5.2022 od 17:00 hod v zasedací místnosti OÚ Studenec

Dopis akcionářům

Účetní závěrka včetně výroční zprávy a zprávy auditora

Zápis z jednání valné hromady včetně usnesení a příloh

Původní stanovy z roku 2014