Vývěska

Vývěska

Aktuality

VÝZNAMNÉ INVESTICE

V roce 2023 společnost ZETKA Strážník a.s. realizuje ve středisku Studenec na střeše skladu na p.p. 624 projekt „Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše“.

Projektovaný výkon fotovoltaické elektrárny je 71,94 kW a cílem výstavby FVE je zajištění částečné energetické soběstačnosti společnosti a snížení nákladů na elektrickou energii.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím dotace poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Registrační číslo projektu je CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002170

Informace pro zaměstnance

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 je k nahlédnutí zde.

Informace pro akcionáře

Heslo je uvedeno na pozvánce na valnou hromadu 2024 zaslané všem akcionářům poštou. O heslo také můžete požádat telefonicky na čísle 602839992, případně zasláním požadavku na e-mail: reditel@zetkastraznik.cz

Jsou zveřejněny tyto dokumenty:

Stanovy společnosti

Jednací řád valných hromad

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 19.4.2024 od 17:00 hod v zasedací místnosti OÚ Studenec

Dopis akcionářům

Účetní závěrka 2023 včetně výroční zprávy a zprávy auditora

Návrh na změnu stanov společnosti

Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu člena představenstva

Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady