Rostlinná a živočišná výroba, těžba kamene

O nás

ZETKA Strážník a.s. je zemědělskou firmou, která převzala hospodářské aktivity od svého zakladatele Zemědělského družstva Studenec. Zemědělské družstvo Studenec bylo právním nástupcem JZD Studenec, družstva vzniklého v období kolektivizace v roce 1953. Brzy po vzniku družstva bylo započato s budováním střediska ve Studenci, do kterého byl soustřeďován dobytek z jednotlivých hospodářství. Postupně došlo ke sloučení nejprve s JZD Martinice a poté i s JZD Zálesní Lhota.


Brzy po sametové revoluci byl zahájen proces transformace, byly schváleny transformační zákony, na základě kterých musela JZD ocenit svůj veškerý majetek, podle daného klíče jej rozdělit mezi oprávněné osoby a ty pak musely rozhodnout o dalším způsobu hospodaření. Většina oprávněných osob rozhodla o vzniku Zemědělského družstva Studenec a pronajala mu své majetkové podíly. Družstvo pokračovalo prakticky ve všech činnostech JZD. Postupně však byly nezemědělské aktivity omezeny pouze na provoz lomu.


V roce 2000 členové ZD Studenec schválili návrh vedení družstva založit akciovou společnost a převést do ní své veškeré aktivity. Pro novou firmu byl zvolen název ZETKA – název charakterizuje dvě hlavní činnosti firmy – zemědělství a těžbu kamene, druhé jméno Strážník bylo zvoleno z toho důvodu, že je to jméno kopce mezi Studencem a Zálesní Lhotou a má tak symbolizovat spojení těchto dvou vesnic do jednoho hospodářského celku.


Dalším velkým mezníkem byl rok 2004, vstup ČR do EU. České zemědělství bylo podrobeno režimu společné zemědělské politiky EU, na jedné straně to přineslo stabilizaci příjmů zemědělců ve formě dotací (díky dotacím mohly být realizovány i shora zmíněné stavby), na druhé straně celou řadu administrativních omezení, předpisů, povinností a především byrokracie. V současné době firma ZETKA Strážník hospodaří v katastrech Studenec u Horek, Rovnáčov, Zálesní Lhota, Čistá u Horek, Bukovina u Čisté, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Jilemnice a Roztoky u Jilemnice na cca 1052 ha zemědělské půdy z toho 461 ha je orná, 591 louky a pastviny (TTP). Průměrná nadmořská výška je cca 500 m n. mořem. Firma zaměstnává 59 zaměstnanců a hlavními obory činnosti jsou rostlinná a živočišná výroba a v nezemědělské oblasti těžba kamene.