Rostlinná výroba a mechanizace

Nejdůležitějším úkolem rostlinné výroby je zabezpečit dostatek krmení pro skot. Stěžejním krmivem je travní senáž a kukuřičná siláž. Seno se vyrábí pouze okrajově a slouží především jako zdroj vlákniny. Na orné půdě se pěstují obiloviny na výrobu krmných směsí pro dobytek, část obilí je určena k prodeji. Pěstuje se pšenice, ječmen, triticale a řepka. Rostlinná produkce je prodávána převážně prostřednictvím obchodníků. Firma má vlastní výrobnu krmných směsí.

 

Středisko rostlinné výroby také organizuje a řídí nasazování pracovních linek v polních pracích a spadá pod něj dispečink dopravy.

Kancelář agronoma se nachází v domku váhy ve Středisku Studenec. V této kanceláři zároveň sídlí pracovník evidence pozemků a je zde zajišťován dispečink příležitostné dopravy pro cizí a drobný prodej obilí.

 

Středisko rostlinné výroby je úzce propojeno se střediskem mechanizace a oprav techniky. Zaměstnanci střediska se podílí na opravách techniky a naopak opraváři při sezónních pracích obsluhují techniku.

Kontakty:

Hlavní agronom

Aleš Pavlata

Telefon:          737 841 584

E-mail:          agronom@zetkastraznik.cz

Agronom

Ing. Martin Hamáček

Telefon:          736 751 842

E-mail:        hamacek.martin@zetkastraznik.cz

Vedoucí dílny

Jiří Jech

Telefon:          736 752 125

E-mail:            dilna@zetkastraznik.cz

Dispečink, drobný prodej obilí

Telefon:          724 259 941, 481 595 150

E-mail:            vaha@zetkastraznik.cz