Lom

Lom

Významným doplňkem zemědělské činnosti je provoz lomu. Lom s průmyslovým způsobem těžby je v lokalitě Studenec v provozu od roku 1976. Těží se melafyr, stavební kámen nižší kvality. Jeho hlavní využití je jako záhozový kámen na stavbách, dále na méně únosné komunikace, odstavné plochy a polní cesty. Lom je také významnou lokalitou s nálezy polodrahokamů, achátů a různých forem křemenů, dále je možné nalézt různé sloučeniny mědi a vzácně dokonce krystalickou měď. Předpokládaná doba provozu lomu je do vytěžení zásob, zhruba do roku 2040. Poté by na lokalitě mělo být dle plánu rekultivace přírodní jezero lemované pásem smíšeného lesa.

V roce 2019 byl naší společnosti realizován projekt z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost „Energetické úspory v lomu Studenec“. Energetické úspory je dosahováno výměnou starého kolového nakladače za energeticky úspornější variantu, nakladač HITACHI ZW 220.

Ceník

Ceny platné od 1.4.2024

SKP
druh kamene
cena bez DPH
DPH 21%
cena vč.DPH
  Kč/tKč/tKč/t
     
14.21.12lomový kámen netříděný178,0037,38215,38
14.21.12lomový kámen výběr290,0060,90350,90
     
14.21.12štěrkodrť frakce 0-63 výběr320,0067,20387,20
14.21.12štěrkodrť frakce 0-63226,0047,46273,46
     
14.21.12propad z odhlinění120,0025,20145,20
     

V pátek 24.5.2024 bude lom uzavřen z důvodu provádění odstřelu.

Děkujeme za pochopení

Prodej propadu je do odvolání omezen, odběr je třeba předem domluvit na expedici, tel. 601 555 213, 481 596 183

Uvedené ceny jsou v paritě A3 – loco lom s nakládkou na vozidlo odběratele

Upozornění. Po kvalitativní stránce se jedná o kamenivo nižší kvality vyrobené ze směsi hornin s obsahem pyroklastik a mandlovců které se vyznačují vysokou nasákavostí a nízkou marazuvzdorností. Kamenivo není certifikované, těžební organizace nevystavuje prohlášení o shodě. Užití kameniva pro jednotlivé účely je zcela na zodpovědnosti odběratele

Ceník platný od 1.4.2024 ve formátu PDF je ke stažení zde.

Protokol o zkouškách kameniva z roku 2024 je ke stažení zde.

Protokol o obsahu radionuklidů je ke stažení zde

Odkazy

Obchodní podmínky dodávek kameniva jsou ke stažení zde.

Protokol o zkouškách kameniva z roku 2024 je ke stažení zde.

 

Dotace

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013129:  

Energetické úspory v lomu Studenec

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizacienergetických úspor v povrchovém lomu v lokalitě Studenec, kde probíhá těžba melafýru. Energetické úspory bude dosaženo výměnou starého kolového nakladače za energeticky úspornější variantu. Místem realizace projektu je areál lomu na pozemcích p.č. 1522/12, 1522/11, 1547/2, 1520, 1521, 1522/9, 1547/5, 1547/4, 1522/10, 1522/3, 1523/1,  1613/1 a 1616 v k.ú. Studenec u Horek.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti celého zpracovatelského procesu. Produkce v lomu je poměrně vyvážená, ale slabým místem procesu je manipulace s materiálem, kde dochází k výrazně vysoké spotřebě energie. Používaná technologie je neefektivní, neboť jeho spotřeba primárního paliva, stejně jako nároky na údržbu, jsou při srovnání s moderními technologiemi naprosto nevýhodné.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeba energie a tím i provozních nákladů na jednotku zpracované suroviny, tj. tunu, případně m3 vyrobené štěrkové frakce.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

    • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
    • snížení spotřeby energií
    • snížení emisí CO2
    • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
    • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Kontakty:

Vedoucí lomu

Pavel Horáček

Telefon:          725177454

E-mail:            lom.horacek@zetkastraznik.cz

Expedice

Telefon:          601555213, 481595150

E-mail:           lom.zetka@seznam.cz

 

Výdejní doba:    

pondělí – čtvrtek  :  6.30 – 14.00.

pátek  :  6.30 – 11.45

Další informace na: www.betonserver.cz/zetka

V pátek 24.5.2024 bude lom uzavřen z důvodu provádění odstřelu.

Děkujeme za pochopení