ZETKA Strážník a.s.

Lom - Ceník

 

Ceny platné od 1.7.2021

SKP
druh kamene
cena bez DPH
DPH 21%
cena vč.DPH
    Kč/t Kč/t Kč/t
         
14.21.12 lomový kámen netříděný 124,00 26,04 150,04
14.21.12 lomový kámen výběr 201,00 42,21 243,21
         
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63 výběr 222,00 46,62 268,62
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63 156,00 32,76 188,66
         
14.21.12 propad z odhlinění 82,00 17,22 99,22
         

Prodej propadu je do odvolání omezen, odběr je třeba předem domluvit na expedici, tel. 601 555 213, 481 596 183

Uvedené ceny jsou v paritě A3 - loco lom s nakládkou na vozidlo odběratele

Upozornění. Po kvalitativní stránce se jedná o kamenivo nižší kvality vyrobené ze směsi hornin s obsahem pyroklastik a mandlovců které se vyznačují vysokou nasákavostí a nízkou marazuvzdorností. Kamenivo není certifikované, těžební organizace nevystavuje prohlášení o shodě. Užití kameniva pro jednotlivé účely je zcela na zodpovědnosti odběratele

Ceník od 1.1.2021 ve formátu PDF je ke stažení zde.

Ceník od 1.7.2021 ve formátu PDF je ke stažení zde.

Protokol o zkouškách kameniva z roku 2020 je ke stažení zde.