ZETKA Strážník a.s.

Lom - Ceník

 

Ceny platné od 14.3.2022

SKP
druh kamene
cena bez DPH
DPH 21%
cena vč.DPH
    Kč/t Kč/t Kč/t
         
14.21.12 lomový kámen netříděný 150,00 31,50 181,50
14.21.12 lomový kámen výběr 243,00 51,03 294,03
         
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63 výběr 269,00 56,49 325,49
14.21.12 štěrkodrť frakce 0-63 190,00 39,9 229,9
         
14.21.12 propad z odhlinění 100,00 21,00 121,00
         

Od 1.7. 2022 do 15.7.2022 včetně bude lom mimo provoz z důvodu čerpání dovolené.

Prodej propadu je do odvolání omezen, odběr je třeba předem domluvit na expedici, tel. 601 555 213, 481 596 183

Od pondělí 30.5. 2022 bude do odvolání pozastaven prodej frakce 0-32 propad z odhlinění. O ukončení pozastávky Vás budeme informovat.

Uvedené ceny jsou v paritě A3 - loco lom s nakládkou na vozidlo odběratele

Upozornění. Po kvalitativní stránce se jedná o kamenivo nižší kvality vyrobené ze směsi hornin s obsahem pyroklastik a mandlovců které se vyznačují vysokou nasákavostí a nízkou marazuvzdorností. Kamenivo není certifikované, těžební organizace nevystavuje prohlášení o shodě. Užití kameniva pro jednotlivé účely je zcela na zodpovědnosti odběratele

Ceník platný od 14.3.2022 ve formátu PDF je ke stažení zde.

Protokol o zkouškách kameniva z roku 2022 je ke stažení zde.